Clicky

Jezus Is De Goede Herder | Jezus Is Onze Goede Herder

Jezus Is De Goede Herder

Dergelijke situaties herinneren ons aan het beeld van de schapen en de allegorische figuur van jezus is de goede herder in het evangelie van vandaag. Wij zijn net schapen, en de Heer is onze herder. Hij kent zijn schapen en zij kennen hem.

Jezus Is De Goede Herder

Wij hebben op vele manieren hulp nodig, vooral bij zorgen en moeilijkheden. Daarom nodigt hij ons uit hem te zien als onze jezus is de goede herder, die troost en hoop geeft aan allen die in nood of moeilijkheden verkeren.

Wij herinneren ons dat Jezus aan het begin van zijn bediening veel mensen zag “in nood en wanhopig, die zonder herder zijn” (Mt 9,36). 

Toen Jezus onderwees, gebruikte hij voortdurend metaforen en sprak hij met beelden die de landelijke achtergrond weerspiegelden van het land waarin hij leefde. Hij was beroemd om het overbrengen van spirituele waarheden door middel van vertellingen, zoals parabels en andere retorische figuren.

De bijbelse patriarchen waren nomadische herders in de woestijn. Enkele van de beroemdste namen waren herders. 

Mozes bijvoorbeeld was 40 jaar lang een herder in de woestijn voordat God hem riep om zijn volk uit Egypte te leiden. David was een herder voordat Samuel hem tot koning van Israël zalfde.

Maar Jezus, als de goede herder, de weg naar gerechtigheid en leven (verzen 11 en 14), doet ons beseffen dat Hij niet alleen bekwaam is, maar ook bekend staat om zijn medeleven en zorgzaamheid. 

Hij is zorgzaam, bezorgd en geïnteresseerd in het welzijn van mensen, zoals de metropendelaar die het leven redde van een zieke tiener. Hij is aanwezig en staat klaar om iedereen te beschermen, ongeacht huidskleur of geloof.

Wij zijn allen geroepen om te zijn als Jezus, zorg dragend voor zijn kudde, en elk woord van de Goede Herder is een oproep om Hem te volgen. Herders worden ook priesters of zielenverkenners genoemd. 

Laten we denken aan de gebeurtenis na Jezus’ verrijzenis. Hij riep Petrus, zoals het Evangelie van Johannes ons vertelt. “Peter, hou je van me? Voed mijn schapen.” wees een goede herder zoals Jezus is de goede herder.

Jezus Is De Goede Herder Tekst

Schapen zijn van nature geen veiligheidsdeskundigen, maar het zijn wel gevoelige dieren. Ze lopen weg en verdwijnen. Zij volgen de activiteiten van andere schapen, zelfs wanneer dat gevaarlijk kan zijn.

Als we terug in de tijd kijken, bijvoorbeeld in het oude Midden-Oosten, gaven herders veel schapen individuele namen. Ik herinner me bijvoorbeeld dat er in Wisconsin meer koeien en herten waren dan schapen.

De hertenjacht en de Green Bay Packers zijn twee seculiere religies die nog steeds worden gevolgd. Sommige oosterse herders fokten hun schapen echter niet voor voedsel, maar voor wol.

Vandaag de dag is onze samenleving in een voortdurende strijd tussen goed en kwaad. Veel mensen hebben ervoor gekozen zich af te keren van alles wat met hun christelijk geloof te maken heeft. 

Laten we onze missie blijven vervullen door een eenvoudig en doelgericht leven te leiden. Laten we ons dagelijks voeden met het Woord van God en ons geestelijk laten voeden.

Ons model is het beeld van de relatie tussen een herder en zijn schapen. Wij zijn als schapen die vaak hulpeloos zijn. Nu er steeds meer tragedies gebeuren in de huidige samenleving, weten we niet wat de dag van morgen zal brengen. 

We hebben Gods hulp nodig om dat te doen. Wij moeten denken aan onze verantwoordelijkheden als schapen van God. Jezus is de goede herder, Hij is onze Goede Herder die wil dat andere schapen deel uitmaken van zijn kudde. God zegene je.

De Goede Herder Jezus

Een echte herder zorgt voor het leven van zijn kudde en probeert hen voortdurend uit het gevaar en in veiligheid te leiden. wees een goede herder zoals Jezus is de goede herder, Jezus zei: “Ik ben de goede herder, en Ik ken mijn schapen, en mijn schapen kennen Mij” (Johannes 10:14).

Een van de grootste uitdagingen voor gelovigen is te weten wanneer God hen leidt. Je kunt zeggen dat ik Hem zal volgen waarheen Hij leidt, maar het probleem is te weten wanneer Hij leidt. Hier zijn vijf krachtige sleutels om Jezus, de Goede Herder, te volgen.

We moeten onszelf trainen om Gods stem te herkennen. Jezus zei dat zijn schapen zijn stem kennen en niet de stem van een ander zullen volgen. Daarvoor hebben we soms een moment van stilte nodig, meditatie over Gods Woord, zelfs het luisteren naar een geïnspireerde preek. Jezus, de Herder, bedriegt ons niet, maar we moeten er zeker van zijn dat we zijn stem horen.

De Goede Herder Jezus

Er zijn veel stemmen in de wereld. Daarom moeten we voorzichtig zijn om de stem die we horen te herkennen en die te volgen. Wij lezen: “Allen die door de Geest van God geleid worden, zijn kinderen van God” (Romeinen 8:14).

Het vergt geduld om de wijsheid van de Herder te volgen, geduld om samen werkrelaties op te bouwen, en misschien zelfs geduld om zijn tekenen te volgen. Met geduld kunnen we de stem van de Herder overwinnen door de Heilige Geest.

Vele malen hebben we zijn leiding gemist. Het probleem is dat we in een gehaaste elektronische cultuur leven. Bijna alles moet onmiddellijk gebeuren. Als de Heer treuzelt, verliezen we ons geduld en slaan we een verkeerde weg in.

Elly En Rikkert Jezus Is De Goede Herder

We moeten ons elke dag voorbereiden op Gods werk. Geen twee dagen zijn hetzelfde. Het is de herder die de richting van de schapen bepaalt. Hij moet de groene weiden gevonden hebben en weten hoe hij ons daarheen moet leiden. 

Het is onze verantwoordelijkheid om voorbereid te zijn en klaar om Hem te volgen wanneer Hij ons roept om in beweging te komen. Jezus is de goede herder, is de weg die door onze paden leidt.

De Goede Herder is heilig, dus heiligheid is een eerste vereiste om de Herder te volgen. Wees een goede herder zoals Jezus is de goede herder heeft ons zijn heilige Geest gegeven die ons in staat stelt heilig te zijn. Wij zijn verantwoordelijk om onszelf heilig te houden, in gedachten houdend dat een zondige levensstijl ons scheidt van de Heer.

Ons wordt verteld dat “gehoorzaamheid beter is dan opoffering”. Daarom moet er een bereidheid zijn om te gehoorzamen. Luister naar de instructies van Jezus, de Herder, die uw leven leidt door Zijn Woord, Zijn Geest en de prediking van het Evangelie.

Zijn leiding is nutteloos en vruchteloos zonder gehoorzaamheid. De Herder heeft zijn eigen manier om met de schapen te communiceren. Daarom, wanneer u leert hoe de Heer u leidt en tot u spreekt, Jezus is de goede herder wees dan gehoorzaam. 

Het is goed niet weg te lopen van ons probleem als we zijn instructies niet hebben. Wees een goede herder zoals Jezus is de goede herder leiden naar de overwinning en een succesvol en productief einde.

Leave a Comment